Najaarsconcert 2024

12 oktober 2024: Najaarsconcert in de Westerkerk in Veenendaal met medewerking van:

Christelijk Gemengd Koor Soli Deo Gloria uit Langbroek onder leiding van Warno Ruting

Marcel van de Ketterij, orgel

Jan Hendrik van Schothorst, piano

Pier de Jong, hoorn

Henriette Bronkhorst, fluit

Nico van der Voet, opening en sluiting

 

Goudvink 2, 3906 AL

Aanvang 19:30 uur, kerk open 19:00 uur.

Toegang vrij, collecte voor de onkosten.