De Juiste Toon

De koorleden ontvangen 4 keer per jaar het verenigingsblad “De Juiste Toon”.

Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het voorwoord van de voorzitter.
  • Informatie voor komende concerten zoals waar, hoe laat, te zingen liederen, enzovoorts.
  • Informatie over in te leveren muziekstukken.
  • Informatie van de bestuurstafel.
  • Nieuwe en vertrekkende leden.
  • Zieke leden van de vereniging, 'Meeleven met ellkaar'
  • Voorstellen van sommige leden, waarbij zij vertellen wie ze zijn.